top of page

מהי אוריתמיה

האוריתמיה היא אמנות תנועה ייחודית וחדשה ביחס לאמנויות ריקוד, מחול ותנועה המוכרות לנו היום.

היא מבוססת על תפיסת העולם והאדם על פי מדע הרוח האנתרופוסופי, מיסודו של רודולף שטיינר.

מוזיקה ודיבור בתנועה

כאשר האדם מדבר באמצעות מנגנון הדיבור: הגרון, האיברים הסמוכים לו והאוויר, מתהוות על זרם האוויר תצורות מיוחדות; לכל תנועה ולכל עיצור תצורה מיוחדת משלה. את התצורות הללו ניתן לבטא במחוות בתנועת הידיים והזרועות, וכך להפוך את הנשמע - לנראה לעין. כך הדבר גם עם המוזיקה והצלילים המופקים מכלי הנגינה השונים. 

האוריתמיה מביאה לידי ביטוי בתנועה את כל מרכיבי השפה המדוברת: תנועות, עיצורים, ריתמוסים, חריזה, וכן את כל מרכיבי העולם המוזיקלי: צלילים (טונים), מרווחים, מקצבים, מלודיות והרמוניות.

אמנות במה

כאמנות במה, הופכת האוריתמיה את הדיבור ואת המוזיקה אותם אנו שומעים, לתנועה שאותה ניתן לראות. כאשר האדם כותב – שיר, סיפור או אגדה, הוא מביא לידי ביטוי את מה שחי בנפשו וברוחו. המילים בהן הוא משתמש מבטאות את מה שחי בפנימיותו; שם הן מחוללות תנועה אותה ניתן לבטא באמצעות כוריאוגרפיה ותנועה במרחב. כך הופכים השיר, הסיפור, האגדה והמוזיקה – למחול, ומתגלים דרך התנועות והמחוות של המחוללים. הביטוי התנועתי של אלה, מעניק לצופה חוויה אמנותית עמוקה, עשירה ושלמה יותר.

אמצעי ריפוי וטיפול

בעבר הרחוק, היה ידוע לבני האדם הקשר בין צלילי הדיבור לתהליכי ריפוי, וידועה הייתה השפעת צלילים אלה על האדם ובריאותו. האוריתמיה הטיפולית עושה שימוש במחוות התנועות והעיצורים כדי להשפיע על האורגניזם, לחזק תפקודים שנחלשו, לאזן ולווסת תהליכים פיזיולוגיים ונפשיים. כאשר אנו מתבוננים באופן בו האדם נע, ביכולתנו לזהות ולאבחן ליקויים והפרעות בתפקודו התקין של הגוף ובהפרת איזון במישור הגופני והנפשי. בהתבוננות על תנועה של ילדים – בעת הליכה, קפיצה, דילוג, טיפוס, משחק, ניתן לזהות קשיים התפתחותיים המתבטאים בבעיות של התמצאות במרחב, קשב וריכוז, קואורדינציה, אי שקט.

תרגילי האוריתמיה המרפאת מכוונים לליקויים והפרעות אלה, כמו גם למחלות כרוניות ופסיכוסומטיות. האוריתמיה המרפאת מתאימה לכל אדם, החל מגיל הגן ועד שיבה. 

bottom of page