top of page

מהות ההכשרה

"האדם, כפי שהוא ניצב בפנינו, הינו צורה גמורה הנובעת מתוך תנועה. באמצעות האוריתמיה יכול האדם להגיע קרוב יותר לעולמות הרוח. אם ברצוננו להבין את האדם עלינו להתאמן באמנות האוריתמיה." 

רודולף שטיינר, מתוך מחזור ההרצאות "האוריתמיה כדיבור נראה לעין" 

 

ריקוד ומחול היו נחלתו של האדם מאז שחר האנושות. אנשים חוללו לרך הנולד, למת, לגשם שיבוא, להחלמת האדם החולה ועוד. באמצעות ריקוד ומחול נתן האדם ביטוי לנפשו הנעה בין אירועי החיים עצמם לבין חילופי העונות והעתים. במהלך ההיסטוריה התפתחו צורות מחול מובנות יותר, אשר נתנו ביטוי להתפתחות והשתנות התודעה האנושית. 

בעוד שבעבר חווה האדם את עצמו מתוך ודרך ההיקף, דרך גרמי השמיים, השמש, הירח והכוכבים וביטויים השונה במהלך עונות השנה, הרי שבתקופתנו -במהלכה נוצרו ניכור, ריחוק ופירוד בין האדם לטבע הרחב המקיף אותו - הוא מבקש לחוות את עצמיותו באופן אחר, מתוך מציאת מרכז פנימי, עצמאי וחופשי. 

 

כאשר אנו מתבוננים היום בתופעות הטבע השונות, אנו יכולים לגלות כי העץ, הפרח, בעל החיים והאדם מקורם בתנועה המעצבת את צורתם הייחודית, באותו האופן בו תנועת הרוח על החוף מטביעה את חותמה בחול הרך. 

 

כיצד מתהווה צורה מתוך תנועה? כיצד מתגבשות צורות הגבישים והמינרלים? כיצד מתהוות צורות הצמחים ובעלי החיים? כיצד בונה הרוח את האורגניזם האנושי, את צורות האיברים והמערכות בגוף האדם? כיצד נושאים צלילי הדיבור את הכוחות הבוראים הללו, איך הופכת הרוח לחומר והחומר שב והופך לרוח?

כל אלה הינם תהליכים שביכולתנו לחוות דרך תנועת האוריתמיה.

כבר מן המאה ה-17, ידועים ניסויים הקושרים בין תנועה וצליל בעלי תדר מסוים להיווצרות צורה ספציפית, ניסויים שהוכיחו כי כל הצורות הגמורות המקיפות אותנו, מקורן בצליל ובתנועה.

בהתייחסו לצורות אלו אומר רודולף שטיינר:

"התנועה איננה נובעת מתוך הדומם, זוהי התנועה הזורמת המעצבת את הצורות בחומר".

באוריתמיה אנו מביאים לידי ביטוי בתנועה במרחב ובמחוות את אותה תנועה יוצרת, המגלה עצמה דרך צלילי הדיבור והמוזיקה. תנועות וצלילים אלה היו ידועים לאדם בעבר הרחוק גם כאמצעי ריפוי. לכן, בהכשרת האוריתמיה אנו לומדים להתבונן בתופעות הטבע השונות ובגרמי השמיים, היוצרים בעבורנו את סביבת חיינו החיצונית. אנו לומדים לזהות את התנועה היוצרת צורה, המתגלה דרך השפה והמוזיקה, ואת האופן בו מתוך אלה נולדת מצד אחד אמנות ומצד שני רפואה. אמנות ההופכת את הנשמע דרך השפה, הדיבור והמוזיקה לביטוי נראה לעין ורפואה הפועלת לריפוי מה שנחלש, מה שהפר את ההרמוניה הטבעית של האדם הבריא והפך למחלה באורגניזם האנושי.

 

בתהליך ההכשרה בבית ספרנו אנו משלבים בין שני זרמים אלה- אמנות וריפוי, ומאפשרים לעומדים בדרישות לצאת עם תום 4-5 שנים כאוריתמיסטים בשלים לעסוק באמנות ובריפוי.

(המעוניינים יוכלו לקבל פירוט מדויק של נושאי הלימוד בכל שנה משנות ההכשרה).

1526646045730 (1).jpg
P3274103.jpg
1526646044780.jpg
bottom of page