top of page

אוריתמיה בגנים ובבתי ספר

אוריתמיה הינה כלי תומך בשדה החינוך. היא יכולה לשרת את תהליכי ושלבי ההתפתחות של הילד.

ניתן לומר שכשם שחלב האם מזין את גופו הפיזי, כך שפת האם מזינה את נפשו ורוחו של הילד. האוריתמיה, כאמנות תנועה העוסקת בצלילי הדיבור והשפה מהווה כלי תומך בהתפתחותו וביכולתו של הילד לרכוש מיומנויות בסיסיות:

 ~  מיומנויות תנועה והתמצאות במרחב

 ~  שיווי משקל, יציבות וקואורדינציה

 ~  חוויה ראשונית תמונתית של האותיות – תנועות ועיצורים

 ~  בסיס חווייתי ללימוד הקריאה והכתיבה

 ~  חוויה של צורות גאומטריות המתהוות מתוך תנועה

 ~  חוויה של ריתמוס, פעמה ומקצב

החל מגיל 3 מתחילים הילדים, בגנים הפועלים במתודה החינוכית של ולדורף, לקבל מפגשי אוריתמיה. הילדים בשבע השנים הראשונות לחייהם, חיים בתנועה, בעשיה, בפעילות גפיים. כך הם לומדים אודות העולם, אודות עצמם ויחסיהם עם סביבתם. באמצעות תנועה הם מפתחים מיומנויות גופניות ומעשירים את נפשם בתמונות ובדימויים, דרך שירים ודקלומים המתאימים לעולם הילדות בו הם חיים.

בהביאה את תמונות העולם אל הילד באמצעות תנועה, פעילות, מוזיקה חיה ודיבור, פועלת האוריתמיה אל מול השפעת המסכים, השואבת אליה את הילדים היום יותר ויותר.

העבודה עם המחוות המבטאות את התנועות והעיצורים מהווה עבורם הכנה ללימוד הכתיבה והקריאה בכיתה א'.

 

האוריתמיה מלווה את הנושאים הנלמדים בבית הספר ומעניקה ללימודים עומק, חיים ושמחה​.

אוריתמיה בבית הספר.webp
bottom of page