top of page

 קורסים שנתיים 

מסלול העשרה שנתי באוריתמיה ואמנות - "כיצד העולם באדם דובר, שר, חושב"

  • פתוח לכולם

  • יתקיים בימי ??? אחת לשבוע

  • תוכנית הלימודים כוללת אוריתמיה במוסיקה, אוריתמיה בדיבור, שירת מקהלה, עבודה בפיסול וציור...

  • שימו לב! אפשר לבחור רק חלק מתכנית הלימודים ולהגיע לכל קורס בנפרד

מוזמנים בחום ליצור קשר ולקבל פרטים נוספים

סילבי: 052-5924561

 

 מסע הכרתי אמנותי, לחוויית ידע אדם-עולם

דרך תנועת האוריתמיה, מפגש עם עולם הצבעים,

מוזיקה, שירה ולימודים עיוניים.

                                        

באוריתמיה אנחנו חווים בפנימיותנו כיצד העולם באדם

דובר, שר, חושב.

כיצד יחסי הגומלין אדם-עולם, מתבטאים דרך דיבור, שירה וחשיבה.

כיצד פעילות העולמות בונה, יוצרת ומשתקפת באדם.

כאשר האדם פוסע על האדמה, הוא חש את כוח הכובד,

את יכולתו להתגבר על כוח הכובד ואת האפשרות להזדקף ולעמוד

בין האדמה לשמיים בשיווי משקל.

 

כאשר הוא פורש את ידיו במרחב הוא חש את האוויר הנע

סביבו, אשר דרך הנשימה (שאיפה ונשיפה) מחבר את נפשו

למערכת הריתמית ולמישור הרגש, דרכם הוא מתוודע ליחסיו עם סביבתו.

כאשר האדם מביט מתוך עיניו אל עולם הכוכבים הוא

חש את מחשבות העולם זורמות אליו ובתוכו.

כשהאדם עושה אוריתמיה הוא חווה בתוך ליבו את

 היותו אדם שלם, את ההרמוניה בינו לבין העולם הנוצרת בתנועה בין שאיפה לנשיפה.

הוא מתעורר לאינדיבידואליות של עצמו כהשתקפות של העולמות

אשר יצרו אותו.

מתוך חוויית החיבור הזו: אני – עולם, עולם – אני,

אנו שואבים שוב את יכולתנו לפעול, ליצור, להיות חלק מתהליך ההתפתחות

המתמשך והמופלא.

bottom of page