top of page

אוריתמיה מרפאת

קורס אינטנסיבי באוריתמיה מרפאת בהנחיית נדב נחתומי ובהשתתפות מורים ומרצים נוספים

  • מיועד לבוגרי הכשרת אוריתמיה, מטפלים בתחומים שונים, מורים וגננות אשר האוריתמיה יקרה לליבם וכל מי ששאלת הריפוי בזמן הזה יקרה לליבו

  • תדהר מרחב-דוניו ילווה את הקורס בהוראת הרפואה האנתרופוסופית

  • יתקיים בימי שישי אחת לשבועיים ובמהלך מספר תקופות מרוכזות

 

מוזמנים בחום ליצור קשר ולקבל פרטים נוספים

נדב נחתומי: 052-2094104

 

מהות ההכשרה

האוריתמיה המרפאת הינה סוג של טיפול בתנועה. העיקרון הבסיסי הוא שכל מחלה פיזית מקורה במישורים הלא נגלים, הנפשיים-רוחיים של הישות האנושית, וכל מחלה המתגלה במישור הנפשי מקורה בחולשה או פגיעה פיזית, באיבר פנימי מסוים. זיהוי המישור בו מתבטאת המחלה מכוון לדרך הטיפול. 

 

בהכשרת האוריתמיה המרפאת אנו לומדים על הקשר המופלא הקיים בין חוקיות השפה המדוברת, העולם המוזיקלי והחוקיות המתגלה במבנה האנטומי ובתהליכים הפיזיולוגיים, הנפשיים והרוחניים המתרחשים באדם. אנו לומדים כיצד לרתום את תנועת האוריתמיה האמנותית אל תהליכי חולי ומרפא המתרחשים באורגניזם ובאיברים הפנימיים. 

 

האוריתמיה יכולה לתמוך במגוון מקרים, כגון:

~  במישור הגופני – קשיים ביציבה, עמידה והליכה, פגמים במבנה השלד, הפרעות בתהליכי עיכול והפרשה,

    הפרעות בתהליכי נשימה 

~  במישור הנפשי – חוסר ביטחון, פחדים, חרדות, אי שקט, קשיים בשינה, קשיי ריכוז, דיכאון

~  במישור הרוחני בעיות מוסר, אובדן כיוון ודרך, תמיכה בשאלות גורל.

נושאי הלימוד

ידע רפואי בסיסי:

הבנת עקרונות הרפואה האנתרופוסופית המתייחסת לאדם השלם- גוף, נפש, רוח.

המבנה האנטומי - השלד, האיברים הפנימיים.

שלוש המערכות - העצבית, הריתמית והמטבולית, והקשר בינן לנפש האנושית: מחשבה, רגש, רצון.

 

כלים להתבוננות:

התבוננות בעולם הצומח – הבנת הכוחות הפעילים בצמח, מבנה ותהליכים.

התבוננות באדם וגילוי פעילות הכוחות המעצבים את האורגניזם האנושי.

כלים לכתיבת אנמנזה:

כיצד להבין ולרשום את סיפור המחלה כהמשך לתוצאות ההתבוננות.

 

אבחון המחלה:

לימוד מתודות התבוננות המכשירות את המטפל לזהות את מקור המחלה.

חקירת היחסים בין ארבעת הגופים לשלוש המערכות.

 

כלים טיפוליים והכשרת המטפל:

המעבר מאוריתמיה אמנותית לאוריתמיה מרפאת.

אימון ותרגול ההנחיות שניתנו על ידי רודולף שטיינר למחלות ולהפרעות השונות.

דרך לפיתוח עבודה פנימית של המטפל.

הבנת הקוד האתי בין מטפל למטופל.​

לאן ממשיכים מכאן

בוגרי ההכשרה רשאים לעבוד כמטפלים במוסדות חינוך - גנים, בתי ספר, מוסדות לאנשים עם צרכים מיוחדים, בתי חולים ומרפאות פרטיות.

 

למי מיועדת ההכשרה

הכשרה זו מיועדת לבוגרי ההכשרה האמנותית לאחר קבלת הדיפלומה.

מוזמנים להצטרף גם מטפלים בתחומים שונים, מורים וגננות אשר האוריתמיה יקרה לליבם וכל מי ששאלת הריפוי בזמן הזה יקרה לליבו.

במהלך ההכשרה האמנותית יונח בסיס לאוריתמיה המרפאת.

תנועה של החותמת של שבתאי

אוריתמיה מרפאת2.jpg
אוריתמיה מרפאת 270.jpg
אוריתמיה מרפאת 3.jpg
bottom of page