top of page

מאמרים

מהי אוריתמיה מרפאת וכיצד ניתן לרפא את מחלת הסרטן / נדב נחתומי

כאשר אנו מדברים בשפת היום יום שלנו, אנו משתמשים בה על מנת לבטא את עצמנו, על מנת ליצור קשר בין הישות הפנימית שלנו לעולם החיצון. באופן טבעי אנו נותנים ביטוי למחשבותינו, רגשותינו, רצונותינו בעזרת השפה. אולם איננו שמים לב מהיכן נובעת השפה. איבדנו את הקשר עם החיים הפנימיים של השפה ואנו חיים בעיקר בחשיבה המופשטת.

למי מיועדת האוריתמיה/ נדב נחתומי

מה מחפש היום האדם כאשר הגיע לנקודה בחייו בה עליו לבחור ולהחליט על עתידו, מקצועו, האופן שבו ישתלב בחיי הקהילה והחברה?

לרוב יחוש היום האדם חוויה מכאיבה של נתק ופירוד בינו לבין החברה בה הוא חי.

הוא נושא בתוכו חוויה פנימית של חיי הרוח והנפש, אשר הנם הביטוי לאינדיבידואליות הייחודית שלו. בין חוויה זו לבין מה שקורה סביבו בתרבות, בחברה, במדינה, בחיים החיצוניים והמעשיים הוא אינו מוצא שום קשר.

האוריתמיה כאמנות מרפא

כדי להבין מהי אוריתמיה מרפאת ואיך היא פועלת, עלינו להתבונן בעבודתו של רודולף שטיינר, אשר ייסד אמנות מרפאת זו מתוך מדע הרוח- האנתרופוסופי. הוא הלך במחקריו לעבר הרחוק אל מעשה הבריאה הראשוני, בו ברא אלוהים את האדם, הבין את הכוחות אשר לקחו חלק במעשה הבריאה ותירגם אותם לאמנות תנועה ואמנות מרפאת אשר נקראת אוריתמיה.

bottom of page